Nelze už jinak

„Zdvořilých žádostí“ od advokátních kanceláří přichází i několik týdně.
Dopravní nehoda, odstupování od kupní smlouvy na vozidlo atd.
Většinou jde o představení problému s dotazem, zda lze ve věci vyhotovit znalecký posudek „příznivý pro klienta“.
Nepříznivý samozřejmě nepřipadá v úvahu, to je jasné a chápeme to.
Těžko někdo bude s potěšením platit za něco, co mu nepomůže (a mnohdy by mohlo spíše ještě uškodit)
Následuje obvyklý příslib o možnosti „vyúčtování nákladů na posouzení věci“ – aspoň tedy občas, někdy…

Předloženou věc základně analyzujeme a není-li zde předpoklad „kladného výsledku“, zasíláme příslušné stanovisko s argumenty proč tomu tak je.
Celé tohle většinou dopadne tak, že věci věnujeme nějakou tu hodinu času a (zejména) advokátní kancelář pak ani neuzná za vhodné alespoň ze zdvořilosti napsat „děkujeme na váš názor, platíme něco?“ a je dál ticho po pěšině.
Mnohdy je předem i zjevné to, že mailů už bylo rozesláno více různým znalcům.
Takto už dále opravdu ne.

Po zralé úvaze (vážíme si každého potenciálního klienta a doba je snad pro každého finančně obtížná) je od června 2022 postup následující:
než se věcí budeme nějak zabývat, je nutná úhrada nevelkého úvodního konzultačního poplatku

2 000,- Kč – advokátní kancelář (je to méně než 1h v hodinové sazbě kterou obvykle účtuje AK klientům)
300,- Kč – soukromý klient (občan, firma)
– tj. naprosto minimální a spíše symbolický.
V případě, že se následně ukáže reálná možnost zpracování „příznivého“ výstupu, bude tento úvodní poplatek v plné výši započten do finální výsledné ceny tj. „neplatíte nic navíc„.
Výše uvedené se nevztahuje na orgány činné v trestním řízení či orgány správní.
Co se týká AK se kterými již bylo bylo v minulosti spolupracováno – vždy individuální dohoda.

Poplatek v uvedené výši lze uhradit bankovním převodem na účet 2300030614 / 2010 (FIO banka)
Pro usnadnění a urychlení platby lze použít QR kódů:

300 Kč (občan, firma)
2000 Kč (advokátní kancelář)