Základní ceník služebPři práci pro soukromou klientelu je cena většiny  služeb stanovena dohodou.
Dále uvedené cenové relace  jsou bez možnosti odpočtu DPH.
Většinou nepoužíváme   hodinovou sazbu, ale odměna se odvíjí především  od náročnosti úkolu.
Proto lze často při prvotním kontaktu poskytnout klientovi jen rámcový odhad.
Je poměrně složité  a často i nemožné všechno hned z úvodu přesně nacenit.
Dohodneme-li se na sazbě hodinové, bude to aktuálně (od 1.1.2024)     1200,- Kč/h 
Je to moc?
Stopky ani taxametr  rozhodně nespouštíme a před vystavením finálního účtu se vždy ptáme „Dal bych za to ty prachy i já?“.
To je nejlepší zpětná vazba 
Pro zajímavost a srovnání :
Hodinová sazba advokáta (mimopražského) dnes začíná  kolem 3 tisíc Kč a nejsou výjimkou i násobky této částky.
Obvyklé tam je i to, že klient předem složí zálohu, běžně na 10 hodin práce a z ní  pak advokát čerpá.
Tak si to sami spočítejte.
My takto postupovat nemůžeme –  a snad ani nechceme.
Znalec pracoval pro státní orgány od roku 2021 za sazbu 300 až  450,- Kč/h,  tedy  po nějakých patnácti letech naprostého „zmrazení“ (spíše však ignorance a nezájmu) dostali znalci   „přidáno“ celých 100 Kč/h.
A k tomu  přidáno i neuvěřitelný rozsah  možných  pokut a postihů.
Zaplaceno za provedenou práci dostáváme často za několik měsíců od odevzdání.
Kdybychom měli aplikovat tuto sazbu na všechny případy tj. i na privátní klientelu, už byste v Čechách  mnoho let žádného znalce nepotkali.
N
yní  svitlo na lepší časy…od 1.1.2023 můžeme KONEČNĚ dostat za hodinu práce  až cca 1/3 hodinové sazby advokáta na maloměstě či podobnou cifru,  jakou  účtuje „garážový“ automechanik.
Viz.  BLOG 

Nechceme vás  tím nijak vyděsit a určitě budeme schopni dohodnout se předem na částce odpovídající dnešní situaci tak, aby odměna za naše služby byla přijatelná pro obě strany.

Drobné upozornění nyní  můžete veškeré platby (pokud se u řešení vašeho problému osobně setkáme) provádět buď v hotovosti, nebo i platební kartou.
Aktuálně  běžně akceptujeme  všechny  obvyklé druhy debetních i kreditních karet a  platby pomocí služeb „Apple Pay“ a „Google Pay“ včetně možnosti využití „virtuálního terminálu“ kterým nám můžete zaplatit online na dálku.

Pro předběžnou orientaci:

 • výjezd znalce 

  v případě požadavku řešit např. technický stav vozidla je toto nutné nejprve prohlédnout a zjistit, zda vůbec  předběžně poskytnuté údaje odpovídají realitě a bude-li  vůbec  možné formulovat nějaký výstup (znalecký posudek či obdobný dokument) vyznívající  ve prospěch zadavatele.
  Je to logické – těžko by někdo platil znalecké zkoumání, jehož výsledek by nevyzněl v jeho prospěch. A znalec nemůže (ani nesmí)  pracovat podle poučky „kdo platí má pravdu“
  Pokud se na místě, při prohlídce ukáže, že nelze podobný výstup vytvořit (např. chcete reklamovat údajné vady zakoupeného ojetého vozu a bude zjištěno, že v tomto případě nejde o vady věci nýbrž  o projevy obvyklého opotřebení věci tj. vozidla) bude  vždy účtována částka
     3-4  tis. Kč + náklady na dojezd ve výši 8,- Kč/km  skutečné dojezdové vzdálenosti tam a zpět.
  V případě zjištění, že bude možno výstup příznivý pro zadavatele vytvořit, bude toto ohledání zahrnuto do celkové ceny odborného písemného výstupu tj. nejde o „náklad navíc“.
  To nevylučuje nutnost úhrady zálohy na další zpracování případu v obvyklé a přiměřené výši např. 40  či 50 % předběžně zkalkulované  ceny apod.

 • technická asistence při nákupu vozidla v autobazaru či u soukromého   prodejce  

      dohodou   od  4  tis. Kč   viz. „Blog“

(plus náklady na dojezd k prodejci a zpět, kilometry účtujeme nad cca  10 km, výchozí bod Brno, nyní 8,-Kč/km)
Nejnižší možná účtovaná  cena za kompletní prověrku vozidla je tedy  4 tis. Kč za „lidovku“.
Za prověření Fabie v kupní ceně např. 80 000 Kč tedy  nezaplatíte např. 2 tis. Kč, ale 4 000,-  Kč.
Za 2 tisíce  bychom se  do komplexní  prověrky ojetého vozidla vůbec  nepouštěli, podobná cena neodpovídá  aktuální tržní cenové úrovni služeb.
Cenou se nepodbízíme –  nabízíme odbornost, zkušenosti, individuální přístup a rychlou cestu k cíli.
V oboru patříme ke špičce. 
Provádět prověření vozu za nižší částku  bychom dnes považovali  doslova za zoufalou a lacinou profesní prostituci.
Poznámka:
Nemalou součástí ceny může být  i cestovné.
Nelze  jet prověřovat auto z Brna do Ostravy (tj. 2 hodiny  na cestě tam, 2 až 3 hodiny  prověrka na místě a 2 hodiny  zpět, celkem ujeto cca 300 km) a vzít si za výkon  celkem např. 5 tis. Kč.
To  raději klienta s podobnými představami rovnou v úvodu jednání odmítneme.
Na částce za cestovné jsme ochotni se předem dohodnout a tuto částku stanovit i smluvně, opravdu hned „nezapínáme taxametr“
Před vlastním  zahájením prověřování vozidla  je vhodné uhrazení zálohy alespoň v minimální výši (cca 2 tis.Kč) dle domluvy, která potvrdí váš opravdový zájem a vaší kapsu rozhodně nepoškodí.
Důvodem jsou  přetrvávající pokusy o provedení dokladového prověření vozidla zdarma, kdy se zájemcem začneme o jím vyhledaném vozidle  komunikovat, sdělíme mu svoje základní  námi zjištěné poznatky o něm  a zájemce se pak odmlčí popř. „si to ještě nechá projít hlavou“ a podobně.

-vyhledání vhodného vozidla ke koupi  dle parametrů specifikovaných zájemcem  (pouze jako součást komplexní služby s prověrkou vozidla, neprovádíme samostatně!) MOMENTÁLNĚ NEPROVÁDÍME 
Při stavu trhu, jaký je nám se nám čas strávený hledáním zdaleka nekompenzuje odměnou, kterou je klient ochoten za službu hradit. 
A kdybychom si za to řekli přiměřenou částku (která by rozhodně nebyla 2 nebo 3 tisíce) byli bychom „za vydřiduchy“ protože je to přece „jen sezení u počítače“. 
Vyhledávejte si sami nebo zkuste oslovit s požadavkem výběru někoho jiného.
Říkáme to zcela otevřeně tak, jak to je.

Zdá se vám to drahé?
Tak se podívejte na jiný ceník.

ceník jiný

 • kontrola technického stavu vozidla před prodejem

abyste se vyvarovali  problémů s případnými dalšími  nároky kupujícího – viz.  …/2019/03/30/novinka-v-portfoliu-sluzeb/

 • dopravní nehoda

posudek o technických příčinách nehody v silničním provozu –  včetně počítačové simulace ve Virtual Crash

cena dohodou –  komplexní nehodovou analýzu lze však málokdy realizovat pod cca 35 až 40 tis. Kč.
Počítejte spíše s navýšením.
Nový zákon 254/2019 Sb. „O znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech“ platný  nakladl znalcům  natolik   drastické podmínky a nesmyslně přísné sankce, že nehodovou analýzu  levněji dělat nemůžeme a  už ani levněji dělat nechceme! 
Podáním posudku totiž věc zdaleka nekončí.
Po nějaké době (půl roku, rok…) následuje předvolání k příslušnému soudu takže znalec cestuje klidně „na devátou“ do Vsetína, Ostravy či České Lípy, aby tam u soudu odpovídal na věci, které jsou již v posudku většinou jasně zodpovězeny a reagoval na mnohdy velmi „asertivní“ otázky koncipientů advokátních kanceláří.
Musí se na předvolání dostavit, nemůže za sebe poslat náhradu, vše musí vykonávat osobně.

K samotné  kalkulaci ceny:
dle náročnosti, předběžná konzultace (ideálně elektronickou formou) nezbytná.
Mnohdy je to poměrně úmorná práce a časovou náročnost je nutno zohlednit.

Pro státní  orgány jsme se dlouho snažili držet cenu níže, ale  už tak činit nebudeme.
Pro ně (dopravně- správní odbory, Policie ČR, státní zastupitelství, soudy) – lze použít odhad do 1000,- Kč/h dle aktuálně platné úhradové vyhlášky x cca 30 h (i více)  pracnost.
Obvyklá doba vyhotovení cca 2 až 3 měsíce od dodání, zkompletování a případného doplnění podkladů.
Složitější případy mohu trvat déle
, není to o žádném opisování paragrafů, každý případ je unikátní.

Záleží i na kvalitě dodaných podkladů, jak rychle se podaří shromáždit a analyzovat dostupnou dokumentaci a na množství aktuálně rozpracovaných věcí.
Základním předpokladem dobře zpracovaného znaleckého posudku je např.  i místní šetření na místě nehody a to často nelze provést okamžitě.

V případě seriózního zájmu o dlouhodobější spolupráci se správními orgány lze cenu stanovit individuálně po prvotním základním seznámení se s případem, nicméně o “ nárazovky“ od úřadů, kdy zrovna „jejich“ oblíbený znalec, kterého zásobují  prací už mnoho let šel do důchodu nebo má zrovna dovolenou – na to slyšet  nechceme.
„Víte, von nám to dycky dělal K***sa, ale má toho teď moc a má dovolenou..“ 
Tak to opravdu ne.

Pro privátní klientelu (výhradně pro ni) platí nadále možnost individuální kalkulace naší odborné pomoci, jsme schopni se „porovnat“ i se situacemi, kdy zrovna tzv. „nemáte peněz nazbyt“, máte oprávněný pocit že jste nehodu nezavinili  a hrozí vám  potrestání pro vás např. profesně likvidační.
Při vědomí toho, že průšvih při řízení se může přihodit kdykoliv a komukoliv se vždy snažíme pomoci.
Výjimkou jsou už předem nehody poznamenané vyšším promile alkoholu či drogami.
S půl promile alkoholu problém mít asi nebudeme, s „trojkou v žíle“ už nejspíš ano.

V technicky beznadějných případech vás nebudeme „tahat za nos“ a slibovat nemožné, ale řekneme vám to na rovinu.
Pro analýzu dopravní nehody obvykle vyžadujeme  kompletní spis a není našim úkolem jej pro vás zajišťovat.
Jste-li účastníci řízení, máte právo na kopii kompletního obsahu spisu a příslušný  orgán je povinen na vaše vyžádání vám jej poskytnout.
Můžeme se samozřejmě domluvit i  individuálně, záleží na komunikaci z obou stran.
Na laciné a účelové  nápady některých advokátů pochybnější úrovně „tohle znalci dáme a tohle ho zajímat přece nemusí“ nepřistupujeme.
S „olejovou skvrnou“ na vozovce či záhadným  zvířetem, které vám vběhlo před auto zrovna kolem půlnoci na opuštěné silnici třetí třídy zacházejte prosím velmi obezřetně.
Je to známé a „profláknuté“.
Od doby natočení filmu „Jak napálit advokáta“ už se ledacos  změnilo.

 •  posudek o technickém stavu vozidla (reklamace,odstoupení od kupní smlouvy atd.)

dohodou od cca  15  tis.  Kč  (dle náročnosti, předběžná konzultace  elektronickou cestou  nezbytná!)
10  tis.Kč  je obvykle  naprosté  „technologické minimum“, počítejte spíše s vyšší částkou.

Jde o obor posudků, kterým se už mnoho kolegů  nepokrytě vyhýbá a vůbec se jimi nechce zabývat.
Časová i odborná náročnost a pracnost  bývá  vysoká, mnohdy je třeba kalkulovat s vícenáklady na dílenské práce v autoservisu
Znalec opravdu nemůže vaše vozidlo rozebírat u vás na dvorku, na druhé straně nemůže ani „věštit z křišťálové koule“.
Máte – li představu od 3 nebo 4 tisících korun, rovnou na ni zapomeňte, vozidlo prodejte „jak stojí a leží“ nebo je třeba shoďte ze skály…

 • ocenění vozidla

 formou znaleckého posudku (vyřazení, odprodej ,vklad do majetku…)
od  6 tis.  Kč / jedno vozidlo minimální částka, jinak dohodou.

„Přimhouřit oko“ při cenotvorbě můžeme v případě Fabie z pozůstalosti po dědečkovi či starého traktoru ve stodole, pozůstalost ve formě firemní flotily dopravní firmy však  má svoji hodnotu a tedy i cenu práce znalce.
Tři osobní vozidla na jednom místě při obhlídce lze vyřešit za cca 12 tis.Kč.
Cena je za běžná osobní vozidla produkce cca od devadesátých let.
„Youngtimery“ už dají víc práce.
Veterány a speciály –  těm se raději spíše vyhneme, pokud nebude zbytí, dáme se do toho ale počítejte s několikanásobky výše uvedené minimální ceny.
S vyšší částkou je třeba počítat u vozidel nákladních, stavebních strojů, v případě žádosti o revizní posudek  apod.
Při větším počtu vozidel a u stálých klientů stanovujeme cenu dohodou.

Jak již bylo uvedeno,  jsme  zatěžováni  požadavky soudů na účast a stvrzování znaleckých posudků či odborných vyjádření, byť  všechny podstatné věci již byly dostatečně popsány a vysvětleny  ve zmíněných písemnostech.
Je to  vždy „opruz“ a velká  ztráta času.
Jen  samotná cesta k soudu na druhém konci republiky zabere  několik hodin, na cestě a u soudu pak lze snadno ztratit celý den. Náklady na cesty a náhradu ztraceného času nám pak soudy proplácejí se zpožděním několika měsíců a často se značnými obstrukcemi.
U veškerých posudků i případných odborných vyjádření ve věci dopravních nehod či technického stavu vozidel či jejich cen vyhotovených pro některou ze stran případného budoucího soudního sporu budeme  nadále i  uplatňovat  jednorázový paušální příplatek k  ceně vlastní práce  ve výši  + 3 tis.  Kč 
k dorovnání  náhrady za cestovné a ztrátu času při předvolání  znalce k soudnímu jednání.
S ohledem na výši sazeb  tzv. „úkonů právní služby“ a obvyklou hodinovou  sazbu advokátů zastupujících strany sporu to považujeme za korektní řešení.
Znalec musí k soudu sám, nemůže poslat za sebe „koncipienta“.
A soudy nám znalečné tj. i následný „výslech znalce“ proplácejí s několikaměsíčním zpožděním.

 • cenový odhad (ocenění) strojů

 orientačně od 1500  Kč/položku (ks)  – což samozřejmě nelze aplikovat na stroje speciální, vyrobené na zakázku, součásti specializovaných výrobních linek apod.
Tuto sazbu lze  použít až pro vyšší počet položek oceňovaného strojního parku (od  5,6  položek výše )  tedy   za „patnáct stovek“  vám rozhodně nesestavíme  posudek  např. na jeden soustruh. 
Většinou lze stanovit předem cenu dohodou nebo  přiměřenou sazbu hodinovou po dohodě s objednatelem.
K  uvedeným činnostem je vesměs třeba počítat  před započetím prací   s přiměřenou zálohou.

prohlídka veterána –  jako tzv. „investiční vozidlo

Na tento segment  nelze aplikovat parametry  jako pro běžná vozidla!
Vzhledem k přehnaně optimistickým  očekáváním zájemců co se týká skutečného technického stavu těchto vozidel a možným dalším dohadům o tom, zda jsem prohlídku odvedli či neodvedli zodpovědně a kvalitně  (po nedobrých zkušenostech z minulosti) nemáme o tuto činnost  vůbec zájem!
Není reálné k nákupu např. 30 a více let starého vozidla přistupovat obvyklým způsobem, např.  servisní historii či skutečný počet ujetých km většinou  vůbec nelze zjistit – třeba proto, že předchozí majitel/é  již nežijí, servisy kam vozidlo jezdilo  dávno neexistují a podobně.
Tato vozidla (jsou-li vůbec přihlášena k provozu v ČR)  jsou převážně  na „veteránských“ značkách a to   i proto, že dnešním požadavkům na technický stav již nemohou zdaleka vyhovět (emise, účinnost brzd apod.) 
Další udržování vozidla – veterána v chodu znamená  nikdy nekončící náročnou údržbu.
Zvažujete-li koupit  40 let starý Mercedes s vidinou, že jej  doma postavíte do přístřešku na zahradě, 2 x do roka  vyjedete na firemní  teambuilding se s ním pochlubit a cena vozidla vzroste každý rok o čtvrtinu – pak si nakupte raději třeba  bitcoiny.

– chcete si koupit veterána  „jen tak“ –  pro radost?

 • víte, že vás bude něco stát i jeho  následná údržba?
 • že nejspíš nebude a nemůže být ve stavu, jako by včera  sjel z výrobní linky?
 • máte k jeho další údržbě  možnosti – vlastní dílnu, svépomocnou dílnu, ochotného kamaráda automechanika?

Pak se  nejspíš domluvíme.

Prvotní (předběžná) konzultace k  jakémukoliv Vašemu požadavku či problému  v základním rozsahu je  zdarma, poté bývá nutné alespoň minimální zálohové finanční plnění v přiměřeném rozsahu dle dohody.
K cenám, uvedeným výše pro službu „prověření ojetého vozidla“ je nutno počítat v případě nutnosti dojezdu na místo s cestovným a náhradou za čas strávený na cestě z Brna či Prahy (podle toho, co je pro klienta výhodnější tj. levnější)
V případě, že s prodejcem dohodneme v průběhu prohlídky výraznější slevu z kupní ceny , pak  máme představu o tom, že naše dodatečná provize z této slevy bude cca  do
30 % z výše této slevy – dohodneme se na procentech  vždy předem.
To považujeme za férové a  oboustranně přijatelné, pokud byste s tímto nesouhlasili, pak  o ceně  vyjednávejte  sami – my se rádi budeme  věnovat  spíše technické stránce případu.


technická asistence při nákupu vozidla v autobazaru či u soukromého  prodejce v zahraničí

 • cenu je nutno stanovit vždy předem a dohodou, vždy počítejte s poměrně značnými náklady na cestu s ohledem na značné vzdálenosti a základní částkou za vlastní kontrolu vozidla  bez vícenákladů – palivo, převozní značky, event. ubytování  atd. (ty budou připočteny zvlášť ve skutečné výši)   počítejte vždy s cenou od 30  tisíc Kč  výše.
  V současné době je stejně cena ojetin v bájném Německu naprosto nesmyslná a kvalitní ojetiny už na trhu nejsou, zájem „bazaristů“ se  aktuálně přesunul do Skandinávie…

  Pokud se vám výše uvedené  zdá drahé, pak zavolejte panu Kubrtovi do Berouna.
  Ten zvládá „prověřit“ v Německu klidně 10 aut denně a ještě o tom natočí dvouhodinové video.
  A těch minimálně  30 tisíc mu v konečném důsledku zaplatíte stejně.

  Podobně  jako nejmenované korporátní dovozní firmě, s jejichž „auditovanými“ a prověřenými báječnými ojetinami už jsme měli tu čest – tam mnohdy narazíte s výslednou kvalitou.
  Chcete-li to opravdu vědět na rovinu- pravděpodobnost, že vám za dost peněz u domu složí z odtahovky  „vylítanou Dakotu“ není zanedbatelná…


V případě nejasnosti či potřeby  stanovení ceny ke složitějšímu či nestandardnímu problému  nám neváhejte zavolat či poslat e-mail.

 Zdají se vám uvedené ceny vysoké? 

Jsme přesvědčeni, že naše služby uvedenou hodnotu mají  a potvrdili nám to naši klienti, kterých se často (s odstupem času) dotazujeme, jak byli spokojeni.
V případě pochybností si naše ceny porovnejte např.  s cenami řemeslníků, kteří vám třeba v minulosti prováděli nějaké práce v domácnosti.

Můžete také požádat o pomoc  souseda automechanika – uvidíte, co vám na to řekne a jak to potom celé dopadne.
Zkuste mu nabídnout  třeba 2 nebo 3 tisíce s vidinou cesty přes půl republiky a ztraceného pracovního dne, kdy mohl v dílně za tu dobu vydělat i několikrát tolik.
V odůvodněných případech jsme  samozřejmě ochotni se s vámi dohodnout o ceně individuálně.
Záměrně nepoužíváme žádné  „cenové balíčky“  byť  by na první pohled
vypadaly lákavě.