Tak nám přidali, paní Müllerová…

0 Comments

Parafrází známé věty z knihy „Osudy dobrého vojáka Švejka“ uvádíme pár fakt o novelizaci vyhlášky 504/2020 Sb. „O znalečném“ platné od 1. ledna 23.

Na úvod si to stručně shrňme aneb „okénko do historie“:

Odměna za znalecký posudek činí podle jeho náročnosti a podle stupně odbornosti, kterou bylo nutné k jeho podání vynaložit, za jednu hodinu práce 75 až 125 Kč. (77/1993 Sb. platnost od 1993 do 31.12.2002
10 let bez valorizace
Odměna za znalecký posudek činí podle jeho náročnosti a podle míry odborných znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit, za jednu hodinu práce 100 až 350 Kč
(432/2002 Sb. platnost od 2003 do 31.12.2020)
17 let bez valorizace (!!!)
Znalci náleží za každou hodinu práce účelně vynaložené na výkon znalecké činnosti odměna ve výši 300 až 450 Kč
(507/2020Sb. platnost od 1.1.2021 do 31.12.2022)
Téměř směšná, neodpovídající valorizace až na na základě mnoha stížností, způsobená dlouhodobým nezájmem a nečinnosti zejména Ministerstva spravedlnosti („řekněte jména, nestyďte se…“
Tato úprava odstranila alespoň zcela trapnou dolní úroveň hodinové sazby „hodina práce za půlku ceny poledního menu“.
Za 450 Kč na hodinu znalec stále musel výrazně „dotovat“ činnost pro státní orgány z činnosti pro soukromé subjekty, kde bylo na jeho úvaze a dohodě se zadavatelem „za kolik“.
Pokud tedy neprovozoval znalectví jako „vedlejšák“ a nechodil k výkonu znalecké činnosti ještě někam do zaměstnání či neměl znalectví jako přivýdělek k důchodu…
Minimálně 15 let (do roku 2020, kdy vešel v platnost nový zákon o znalcích) počet aktivních znalců klesal a noví nebyli jmenováni alespoň tak, aby pokryli „přirozený úbytek“´.
Buď pro nezájem (zejména z důvodu oné neatraktivní odměny) nebo mnohdy nepochopitelných obstrukcí ze strany některých krajských soudů při vyřizování žádostí o jmenování.
A nebudeme si nalhávat, že např. osmdesátiletý znalec je plně schopen výkonu znalecké činnosti odpovídající 21. století…
S počátkem platnosti nového zákona o znalcích úbytek znalců pokračuje.
Mnozí starší a „na vedlejší pracovní poměr“ zjistili, že hrozí i velké pokuty byť za banální formální „prohřešky“, že si nově musí platit povinné pojištění atakdále atakdále… a raději se tohoto našeho „zlatého dolu“ dobrovolně vzdali hned na startu.
A další „běžci na trati“ dále odpadají…

Pro „privátní“ potenciální klienty je třeba dodat, že budeme schopni se dohodnout na přiměřené výši odměny při řešení vašich problémů tak, aby byla naše odměna snesitelná i pro vás.
Rozhodně se o to alespoň vždy pokusíme.

Nicméně po mnoha letech naprosté ignorace a devastace znalecké obce došlo novelou vyhlášky 504/2020 Sb. (po cca dvou letech tápání a strkání pražských moudrých hlav do písku…)
k navýšení hodinové sazby práce znalce pro státní orgány na 800 až 1000 Kč/h.
V době, kdy se neustále zběsile „valorizuje“ všem možným skupinám obyvatel jistě potěšující novinka.
Konečně máme po velmi dlouhé době odměny alespoň trochu se blížící jak odbornosti naší činnosti, tak stavu platů, mezd a cenové hladině roku 2023.
Jakási „hořká pachuť “z minula však stále zůstává, ba i trochu obavy ze skokové změny cca na dvojnásobek.
Po prvních vyúčtováních ve vyšších sazbách (většina znalců stále dopracovává zadané posudku z roku 2022, kde musí dodržet sazby loňské) lze očekávat častý údiv nad fakturovanými částkami a možná i pokles poptávky ze strany státních institucí.
Jestliže „běžná“ cena za kompexní nehodovou analýzu činila u většiny znalců 20-25 tisíc korun dle obtížnosti, nově budeme „pro stát“ začínat od cca 40 tisíc Kč a výjimkou nebudou částky značně přesahující 50 tisíc Kč.
I nám znalcům raketově rostou běžné výdaje a nepatříme mezi adorované skupiny obyvatel, kterým se i v době krize „podkuřuje“ častými valorizacemi.
Na apartmán na Tenerife si tedy nejspíš zase neuškudlíme.
Alespoň však po létech konečně nebudeme „za blbce“ a přestaneme být laciným zdrojem potřebných a nutných poznatků k rozhodování příslušných státních orgánů

Na FB nejsme a nebudeme.

Co se nedozvíte zde, možná se dozvíte na našem kanálu na síti TELEGRAM
Ing. Vladimír Tylšar - soudní znalec na Firmy.cz

RSS RSS kanál obsahu

Umístění diagnostického konektoru

Dnes už si bez alespoň základního načtení paměti závad při prohlídce ojetiny ani "neškrtnete".

U většiny vozidel známe umístění standardního diagnostického konektoru tzv. "zpaměti", u vozidel která nevidíme denně můžeme chvíli bádat...

Abychom zamezili pracnému hledání Googlem které mnohdy nikam nevede (odkazy na nesmyslné debaty, kde se dočtete nejvýše tak "známy mi povedal, že..." ) můžete použít např. tohoto odkazu

V nouzi nejvyšší použijte mobilní aplikaci

Díky obdfacile.com

Kde najít VIN vozidla?

Samozřejmě, nejsnáze dohledatelné místo je tzv. „pomocný VIN“ v okénku čelního skla.

Nicméně s výjimkou vozidel pro americký trh musí být VIN ještě na dalších místech a zajímat nás bude zejména RAŽBA VIN KÓDU v karoserii.

Jako dobrá pomůcka v případě pochybností poslouží polská webová stránka

www.kde-je-vin.com

Tam avizovaná aplikace pro Android se nám nejevila úplně čerstvá, vzhledem k poslední aktualizaci v roce 2017 a tak jsme ji po základním vyzkoušení vrátili zpět do obchodu Google Play. Klidně za ni zaplatíme i více, než těch 39,- Kč ale chceme vidět, že je dále vyvíjena.