|

Něco k účtovaným cenám

V souvislosti ze změnou úhradové vyhlášky (nově hodinová znalecká sazba 800 až 1000,- Kč/h pro státní orgány) od 1. ledna t.r. dovolte pár poznámek.
Dle informací médií, vycházející pravděpodobně z dat ČSÚ se medián průměrné mzdy v ČR zvolna blíží 50 tis. Kč.
To je zřejmě mzda „hrubá“ tj. následně očištěná o zdravotní a sociální daň (9+4,5 %) jde o něco přes 43 000 Kč a z toho se ještě strhne záloha na daň ze závislé činnosti, z té se snad 90 % zaměstnanců v ročním zúčtování něco nebo všechno vrací.
Ať v tom netápeme, výsledkem je cca 40 tis. čistá mzda každý měsíc.
Zákonný fond pracovní doby je kolem 160 až 170 hodin, jak který měsíc.
To je v „čistém“ dejme tomu 40 000 / 160 = 250 korun za hodinu.
To se bavíme o střední hodnotě, někdo bere víc, někdo méně.

Asi bychom mohli po učených disputacích dospět k přijatelné dohodě, že „odměna“ znalce by mohla být ve výši alespoň 150 % onoho medianu (který odpovídá např. mzdě „na pásu“ v Boleslavi nebo Nošovicích bez započtení případných přesčasů) takže v „hrubém“ by měl znalec (míněno jako OSVČ, nikoliv „na vedlejšák“) účtovat měsíčně alespoň kolem 70 000 Kč, aby mu taková práce dávala smysl alespoň morální.
Ekonomicky to smysl dnes už moc nedává.
Pod nějakých 70 tis. měsíční fakturace je pak lépe zajímat se např. o práci v továrně, s čistou hlavou po odpracování osmi hodin od pondělí do pátku.
Slevněné obědy v závodní jídelně, odborová organizace, stravenky, sick days, příspěvek na dovolenou…a pak už jen samá pozitiva a sociální jistoty.
A nemusíte pak u soudu odpovídat na připitomělé, mnohdy až drzé připomínky advokátních koncipientů, kteří se vaši odbornou práci snaží znevážit a shodit, i když pro ně samé je jízdní kolo vrcholem techniky, kterou ještě dokáží pochopit.

Ke 31.12. 2025 skončí tzv. „přechodné období“ pro znalce a ti, kteří „nestihnou“ nebo nebudou mít zájem o příslušnou recertifikaci ve smyslu zákon 254/2019 Sb. se znaleckou činností ze dne na den nejspíše skončí.

Můj skromný odhad je, že k 1.1.2026 bude v České republice funkčních kolem 2 tisíc znalců VE VŠECH OBORECH A ODVĚTVÍCH co nám jich soudruzi úředníci na ministerstvu vymysleli (dnes cca 6 tisíc celkem, kolik z toho je aktivních nikdo netuší, soukromý odhad do 5 tisíc maximálně) oproti cca 15 tisícům advokátů (zapsaných u ČAK, v roce 2019 přes 12 tisíc, dál nezjišťováno)Osobně se na tento okamžik docela těším, protože úderem časového znamení o půlnoci na Silvestra roku 25 nastane další pokračování kolapsu českého správního a justičního systému a na dveře zaklepe výsledek více než dvacetileté ignorance znalecké obce ze strany příslušných státních orgánů.

Tento stav ale nikdo ze znalců nezavinil a ani se na něm nepodílel, naopak, ze strany znalecké obce byly dlouhodobě podnikány pokusy o dialog s příslušným ministerstvem tj. ministerstvem spravedlnosti, veškeré návrhy byly však vždy ignorovány.

Podobné příspěvky